OFE KREDYTY INWESTYCJE ODSZKODOWANIA KONTAKT

Szkody Osobowe
źródło: materiały własne

Kontakt

Wyślij wiadomość: 
biuro@broker-olsztyn.pl

Zadzwoń: 
89 527 27 97
501 89 80 89

Napisz list:  
BDF BROKER
10-081 Olsztyn
Al. Warszawska 39/312

Umów się na spotkanie z naszym doradcą

 

 
Szkody osobowe

Szkody osobowe polegają na uszkodzeniu i rozstroju zdrowia, a jak wiadomo jest to największe dobro człowieka. Kodeks cywilny na zasadzie art. 445 reguluje i wymienia możliwości roszczeń w przypadku uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia osób poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych w postaci zadośćuczynienia, które stanowi jednorazowe świadczenie odszkodowawcze.

Rodzaje roszczeń w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia:

 • Odszkodowanie jednorazowe (art. 444 § 1 K.C.)

  związane jest z pokryciem wszelkich kosztów, które wystąpiły w następstwie wypadku.
  • koszty pobytu w szpitalu
  • koszty nabycia leków i sprzętu rehabilitacyjnego
  • koszty diet koniecznych po leczeniu szpitalnym i operacyjnym
  • koszty dodatkowej opieki medycznej
  • koszty przeszkolenia zawodowego
  • koszty przejazdów osób najbliższych na konsultacje medyczne nawet odwiedziny
  • koszty konsultacji wybitnych specjalistów, jeśli są niezbędne w dalszym leczeniu.
 • Odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu.

  Sprawca szkody jest zobligowany do pokrycia wszelkich strat spowodowanych wypadkiem oraz utraconych korzyści majątkowych (odpowiednio udokumentowanych). Odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu posiada przede wszystkim charakter wyrównawczy i nie jest podstawą utrzymania bytowego poszkodowanego.
 • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb (art. 444 § 2 K.C.)

  Poszkodowany na podstawie przepisów prawa może ubiegać się o krótkotrwałe naprawienie szkody w postaci renty na zwiększone potrzeby, jakimi są: opieka medyczna, sprzęt rehabilitacyjny, amortyzacja tego sprzętu, niezbędne leki. Konieczną podstawą do ubiegania się i przyznania jest zaświadczenie lekarskie, które to odpowiednio precyzuje długość rehabilitacji oraz opiekę medyczną.
 • Zadośćuczynienie
  (art. 445 § 1 K.C.)

  Zadośćuczynienie jest bardzo szczególną formą świadczenia, gdyż w odróżnieniu od odszkodowania, które to ma na celu naprawienie szkód materialnych i wymiernych, zapewnia pokrycie strat tzw. "trudnych do określenia"- ból, cierpienie fizyczne i psychiczne. Zadośćuczynienie nie ma schematycznego procesu przyznawania środków finansowych, gdyż ma na nie wpływ bardzo wiele czynników z życia poszkodowanego.

  Zgodnie z wyżej przywołaną regulacją istnieje prawo do zwrotu:
  kosztów leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł oraz do:
  • renty
  • jednorazowego odszkodowania
  • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
  Prawo do skorzystania z powyższych roszczeń warunkuje śmierć poszkodowanego i to na skutek doznanego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
Szkody rzeczowe

 
Copyright © BDF BROKER | Olsztyn 2010
strona główna